Collection: Light Duty Wreckers

  • 2021 Freightliner M2X/Chevron 512T (Aluminum Body)
  • 2020 Ram 4500 Vulcan 812
  • 2020 RAM 4500 VULCAN 810PT SCS
  • 2020 FORD F-450SC VULCAN 812
  • 2020 Ram 4500 with a Vulcan 812
  • 2019 RAM 5500 CENTURY 312 ALUMINUM BODY
  • 2019 RAM 4500 VULCAN 812 SCS
  • 2019 RAM 5500 CENTURY 312 ALUMINUM BODY
  • 2019 CHEVY 5500CC CHEVRON 408 HYD. REAR LEGS